Stratejik Plan Hedefleri

 • Eğitim katılımcılarının beklentilerini öğrenmek,
 • Eğitim hedeflerini belirtmek,
 • Sürekli Eğitime katılımı artırmak,
 • Eğitim sonrası beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını sorgulamak,
 • Eğitim alanlarda geribildirim almak ve bu bilgileri iyileştirme amacı ile kullanmak,
 • Zaman içinde geribildirimleri değerlendirmek ve sayısal verilerle iyileşmeyi görmek,
 • Eğitim alan kişilerle teması korumak,
 • Standartlara uygun olmak,
 • Eğitim sayısını ve kalitesini sürekli arttırmak,
 • Erişebilirliği arttırmak,
 • TÜRKAK akreditasyonuna uygun haraket etmek,
 • Kurumlar arası işbirliği yapmak ve protokol anlaşmalarını arttırmak,
 • Sertifikalı ve Uygulamalı eğitimler düzenlemek,
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Turizm alanında belgelendirilmiş personel sayısını artırmak
 • Mesleki Yeterliliği artırmak

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN