Kalite Politikamız

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve toplumsal katkı faaliyetlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarını temel alan;

      -  Üniversitenin kurumsal kalite bilincini ve kültürünü temel alarak, Üniversitenin ve Sürekli Eğitim Merkezinin vizyonu, misyonu, hedef ve amaçlarına uygun kalite yönetim sistemini uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi geliştirmeyi,

      -  Merkezin yönetsel karar mekanizmasının yürütülmesinde, akademik ve idari personelden oluşturulmuş komisyon ve kurullar yoluyla çalışanların da karar alma süreçlerine aktif olarak katıldığı, katılımcı bir yaklaşımın benimsendiği yönetim ve organizasyon anlayışını yerleştirmeyi,

      -  İç ve dış paydaşlarla işbirliğine dayalı birey ve toplumun yararına projeler, eğitimler ve organizasyonlar geliştirip uygulamayı,

      -  Eğitim kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi,

      -  Tüm süreçlerde, katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde, güvenilir ve aranan bir sürekli eğitim merkezi olmayı,

      -  Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

      -  Kalite Yönetimi Sistemi ve kalite hedeflerini, katılımcı ve katılımcı şartlarına uygun olarak belirlemeyi,

      -  Faaliyetlerimiz ile ilgili konularda yasal gereklilikleri yakından izlemeyi ve faaliyetlerimizi yasal koşullar çerçevesinde yürütmeyi,

      -  Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,

      -  İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı; iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, kalite politikası olarak benimsemiştir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİRİM KOMİSYONU

Başkan Öğr.Gör.Dr. Şinasi YAYLAGÜL

Üye Öğr.Gör. Muammer ERDEN

Üye Şb.Müd. Hatice YURTSEV IŞIK

Üye Öğr.Gör. Fatih CAN

 

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN