Genel Bilgiler
Kuruluş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜSEM ) Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan eğitim-öğretim programları düzenlemek, kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere yönelik olarak ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları geliştirmek ve uygulama yoluyla, Üniversitenin, kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek amacıyla 26729 sayı ile Resmi Gazetede  yayınlanan yönetmeliği ile 13 Aralık 2007 yılında kurulmuştur .

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ve halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda eğitim ve sosyal etkinlik programlarını düzenleyerek Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz; Kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere yönelik olarak ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları geliştirmek ve uygulama yoluyla, Üniversitenin, kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmektir. Kariyer planlama ve mesleki gelişim, nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

Yönetmelik

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için tıklayınız​.

Stratejik Plan Hedefleri

 • Eğitim katılımcılarının beklentilerini öğrenmek,
 • Eğitim hedeflerini belirtmek,
 • Sürekli Eğitime katılımı artırmak,
 • Eğitim sonrası beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını sorgulamak,
 • Eğitim alanlarda geribildirim almak ve bu bilgileri iyileştirme amacı ile kullanmak,
 • Zaman içinde geribildirimleri değerlendirmek ve sayısal verilerle iyileşmeyi görmek,
 • Eğitim alan kişilerle teması korumak,
 • Standartlara uygun olmak,
 • Eğitim sayısını ve kalitesini sürekli arttırmak,
 • Erişebilirliği arttırmak,
 • TÜRKAK akreditasyonuna uygun haraket etmek,
 • Kurumlar arası işbirliği yapmak ve protokol anlaşmalarını arttırmak,
 • Sertifikalı ve Uygulamalı eğitimler düzenlemek,
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Turizm alanında belgelendirilmiş personel sayısını artırmak
 • Mesleki Yeterliliği artırmak

Kalite Politikamız

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve toplumsal katkı faaliyetlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarını temel alan;

 • Üniversitenin kurumsal kalite bilincini ve kültürünü temel alarak, Üniversitenin ve Sürekli Eğitim Merkezinin vizyonu, misyonu, hedef ve amaçlarına uygun kalite yönetim sistemini uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi geliştirmeyi,
 • Merkezin yönetsel karar mekanizmasının yürütülmesinde, akademik ve idari personelden oluşturulmuş komisyon ve kurullar yoluyla çalışanların da karar alma süreçlerine aktif olarak katıldığı, katılımcı bir yaklaşımın benimsendiği yönetim ve organizasyon anlayışını yerleştirmeyi,

İç ve dış paydaşlarla işbirliğine dayalı birey ve toplumun yararına projeler, eğitimler ve organizasyonlar geliştirip uygulamayı,

 • Eğitim kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi,
 • Tüm süreçlerde, katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde, güvenilir ve aranan bir sürekli eğitim merkezi olmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Kalite Yönetimi Sistemi ve kalite hedeflerini, katılımcı ve katılımcı şartlarına uygun olarak belirlemeyi,
 • Faaliyetlerimiz ile ilgili konularda yasal gereklilikleri yakından izlemeyi ve faaliyetlerimizi yasal koşullar çerçevesinde yürütmeyi,
 • Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı; iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, kalite politikası olarak benimsemiştir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİRİM KOMİSYONU

 • Başkan Doç.Dr. Fatma ÇAKIR
 • Üye Doç.Dr. Nermin KORUKLU
 • Üye Şb.Müd. Hatice YURTSEV IŞIK
 • Üye Öğr.Gör. Fatih CAN
 • Üye Personel Alper Kemal ANGIN

 

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN